Doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier. Súkromný dôchodok z úspor a príspevkov zamestnávateľa 

Určite si sami výšku svojho dôchodku

Využitím III. piliera dôchodkového zabezpečenia sami môžete rozhodnúť, aký bude váš dôchodok. Doplnkové dôchodkové sporenie Vám umožní nasporiť si doplnkový príjem na jesen vášho života.

Výhody Doplnkového dôchodkového sporenia:

  • Sporíte si na SVOJ VLASTNÝ dôchodok, nezávislý od štátneho dôchodku a jeho výšku si určíte sami
  • Váš príspevok môžete meniť podľa Vašich potrieb (od roku 2014 je mesačný príspevok max 15 EUR  mesačne oslobodený od dane z príjmu)
  • Môžete si zvoliť investičnú stratégiu výberom dôchodkového fondu
    (príspevkový fond, globálny akciový fond)
  • Máte stály prehľad o svojej investícii prostredníctvom internetu – Osobný účet
  • Vaše investície sú chránené vďaka dohľadu Národnej banky Slovenska
  • Váš budúci doplnkový starobný dôchodok závisí od výšky mesačnej splátky, od veku, v ktorom uzatvoríte zmluvu aj od veku, v ktorom začnete poberať starobný dôchodok. Predpokladaný starobný dôchodok Vám vypočítame u nás - stačí sa informovať. Poradiť sa oplatí a človek nič nestratí.

Články k DDS

Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014

01.12.2013 21:21
Finančné riaditeľstvo SR  vydalo oznámenie o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. NR SR dňa 13. septembra 2013 schválila zákon č.318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o...

Doplnkové dôchodkové sporenie po novom od roku 2014

25.11.2013 21:06
Od začiatku budúceho roka sa obnoví daňová úľava pre sporiteľov v DDS         Parlament v septembri 2013 schválil novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorou sa zavedú významné zmeny v treťom penzijnom pilieri.   Obnoví sa daňová úľava pre...