Dôchodku sa chceme dožiť, chceme si ho užiť,  musíme si naňho našetriť   

Nízke odvody, málo odpracovaných rokov, nízke mzdy, práca (aj pláca) na čierno .. faktory, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť nemalé problémy budúcim dôchodcom. Dôchodky budú v nedôstojne malej sume a človek zostane odkázaný na milosť či nemilosť svojich najbližších.

Na pokojnú starobu treba myslieť zavčasu, ešte  v produktívnom veku. Zabezpečiť sa aj vlastnými úsporami. Čo si za mladi odložíme, to neskôr akoby sme našli.

Možností je viac:

1. účasť v 2. pilieri, kde sa príspevky zhodnocujú a sú dedičné 

2. účasť v 3. pilieri, kde sú príspevky zamestnávateľa darom, ktorý sa neodmieta

3. poistenie so sporením, ktoré zabezpečí poistnú ochranu a zaujímavé zhodnotenie sporivej čiastky zároveň

4. sporenie formou investovania do podielových fondov

 

O dôchodkoch z dennej tlače vyberáme

Ako získať vyššiu penziu z 2. piliera?  Pasívny sporiteľ v 2. pilieri prechádza o nemalé peniaze. Treba sa o svoje dôchodkové sporenie predovšetkým zaujímať. Kto ostáva pasívny, prichádza o nemalé výnosy. V článku sa dozviete o výške výnosov 2. piliera za rok 2014 v garantovaných, zmiešaných, akciových aj indexových fondoch. 

Nízke odvody živnostníka - nízky dôchodok v starobe. Minimálne dobrovoľné príspevky do sociálnej poisťovne v roku 2015 sú vo výške 118,45 EUR. Celá suma nie je však sporením do dôchodku. Platiť si dobrovoľne len na starobné dôchodkové sporenie do sociálnej poisťovne nie je podľa platnej legislatívy možné. Ako vplýva vymeriavací základ (suma, z ktorej si platíme odvody) na náš budúci dôchodok, aké máme ďalšie možnosti zabezpečiť si príjem na dôstojnú starobu. V zaujímavom článku sa dozviete nielen to.