Porovnanie úrokov hypotekárnych úverov - kliknite TU   

Aktualizovaný prehľad úrokov hypotekárnych úverov pomôže pri Vašom rozhodnutí, ktorú banku osloviť s požiadavkou poskytnutia hypotéky. Úroková sadzba však nie je jediným kritériom pri výbere najlepšej hypotéky pre Vás. Jednotlivé banky majú rozdielne úrokové sadzby ale tiež rozdielne podmienky pre poskytnutie hypoték. Rozdielne LTV (loan to value),  posúdenie príjmov členov profesných komôr, príjmy konateľov s.r.o., atď. Je dobré poradiť sa s finančným konzultantom, ktorý má prehľad v aktuálnej ponuke bánk a šetrí Vám čas aj peniaze pri ich nekonečnom obiehaní. Táto služba je navyše bezplatná.
 
   Mimoriadnou splátkou hypotéky možno ušetriť slušný balík peňazí. 
   Úsporu možno dosiahnuť znížením splátky alebo skrátením doby splácania. 
 
                                    

Ako získať hypotéku? 

A. Vo vlastnej réžii, na vlastné náklady, získaním informácií z jednotlivých bánk. 
 
B. Po porade s finančným konzultantom (konzultácie sú samozrejme bezplatné), ktorý za Vás zistí a vyjedná najvýhodnejšie aktuálne úverové podmienky od jednotlivých bánk. Výberom najvhodnejšej ponuky a po Vašom schválení dochádza k vybavovaniu samotnej hypotéky. Finančný konzultant urobí väčšinu úkonov za Vás, čím získavate nielen finančnú ale aj výraznú časovú úsporu.
 
Ako postupovať?
 
1. Presvedčte sa, či máte reálnu šancu na získanie hypotéky. Budúca mesačná splátka Vašej hypotéky by nemala byť vyššia ako je 33 % Vášho čistého mesačného príjmu.
2. Vyberte si nehnuteľnosť, ktorú chcete financovať prostredníctvom hypotéky (ak nemáte vybratú konkrétnu nehnuteľnosť, požiadajte o vydanie tzv. hypotekárneho certifikátu. K nemu budete potrebovať dva doklady totožnosti a doklady o Vašich príjmoch). Získaný certifikát platí 1 až 3 mesiace v závislosti od konkrétnej banky. Pre Vás slúži ako potvrdenie pre potenciálneho predávajúceho nehnuteľnosti, že máte finančné prostriedky na kúpu nehnuteĺnosti.
3. Banka schváli Vašu žiadosť o hypotekárny úver. Podpíšete príslušné dokumenty, podáte návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.
4. Na základe potvrdeného návrhu na vklad záložného práva v katastri nehnuteľností dochádza k čerpaniu úveru. V dohodnutom termíne splácate získaný úver podľa podmienok, ku ktorým ste sa zaviazali v zmluve o úvere.

Hypotéka pre mladých od 1.1.2015

                                            

 Podmienky nároku na hypotéku pre mladých od 1.7.2015 do 30.9.2015         

  - vek 18 - 35 rokov

 - priemerný mesačný príjem za rok 2014 nesmie byť vyšší ako 1090,70 € u jednotlivca

 - spoločný priemerný mesačný príjem za rok 2014 u  manželov alebo partnerov  nesmie byť vyšší ako 2181,40 €

 Posudzovaný maximálny príjem sa mení každé 3 mesiace. Pre 1. kvartál 2015 je to 1,3 násobok (u manželov    2,6 násobok) priemernej nominálnej mesačnej mzdy hospodárstva Slovenskej republiky v 3. kvartáli roku 2014. Pre 2. kvartál 2015 je posudzovaným obdobím 4. kvartál roku 2014, atď.


Výhody hypotéky pre mladých

- nižší úrok až o 3 %, z toho štátny príspevok 2 %, príspevok banky 1 % (príspevok sa poskytuje na   5 rokov, maximálne zo sumy 50000 EUR a súčasne maximálne do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti)

- možnosť odkladu splátok alebo zníženia splátok na 1/2 pri narodení dieťaťa (max do 24 mesiacov)

- možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku počas prvých 5 rokov

 

Hypotekárne úvery podľa účelu, na ktorý sú určené

1. Klasické - na kúpu nehnuteľnosti alebo jej časti

                      - na výstavbu 

                      - zmenu, údržbu existujúcich stavieb 

Medzi klasické hypotekárne úvery patria aj štátom zvýhodnené hypotéky pre mladých.

2. Stavebné - na výstavbu, dostavanie nedokončenej nehnuteľnosti, rekonštrukciu, modernizáciu nehnuteľnosti

3. Hypotéka na refinancovanie - na splatenie iných (pre klienta už nevýhodných) hypotekárnych úverov. 

Klient novým hypotekárnym úverom splatí zostatok pôvodného hypotekárneho úveru. Predmetom zabezpečenia je spravidla tá istá nehnuteľnosť. Nový hypotekárny úver na refinancovanie si klient vyberá kvôli výhodnejšej úrokovej sadzbe novej hypotéky.

4. Americká hypotéka - je bezúčelová hypotéka, ktorá je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti. Klient sa sám rozhodne o účele využitia úverových prostriedkov, napr. na rekonštrukciu, modernizáciu, kúpu nehnuteľnosti, splatenie iných dlhov (spotrebných úverov, pôžičiek od nebankových subjektov) a pod.

 

Hypotekárne úvery podľa úrokovej sadzby

1. s fixnou úrokovou sadzbou - banka garantuje percentuálnu výšku úroku počas obdobia fixácie (1,2,3,5,10,15,20 rokov). Výhoda - rovnaká výška anuitnej splátky počas zvolenej doby fixácie

2. s variabilnou úrokovou sadzbou - výška úrokovej sadzby sa počas doby splácania hypotéky mení

 

Kombinované hypotekárne úvery - príklady

1. 70 % hypotekárny úver (pri nehnuteľnosti, u ktorej banka poskytne úver maximálne do 70 % z ceny nehnuteľnosti) + 30 % spotrebný úver na dofinancovanie

2. hypotekárny úver + stavebné sporenie

Bezúčelové pôžičky

Pôžičky (t.j. spotrebné úvery) banky poskytujú so splatnosťou 1 až 10 rokov. Obvykle sa jedná o bezúčelový úver, kedy banka prevedie peniaze na účet klienta. Klient nakladá s financiami podľa vlastného uváženia, teda ich použije na čokoľvek

 

Pôžičky (spotrebné úvery) sa poskytujú bez zabezpečenia, t.j. klient neručí nehnuteľnosťou, alebo banka po prehodnotení žiadateľa požaduje ručenie formou ručiteľa (ručiteľov). V niektorých prípadoch (obvykle pri vyšších sumách) banky vyžadujú aj podporu zabezpečenia vo forme biankozmenky alebo klient podpíše dohodu o zrážkach zo mzdy. Dohoda o zrážkach zo mzdy môže byť priamo zakomponovaná v úverovej zmluve.

 

 Úrokové sadzby pre pôžičky môžu byť:

 

1. fixné, teda sa nemenia počas celej doby splácania

2. variabilné, vtedy má banka právo úrokovú sadzbu v priebehu splácania meniť. Zmenu je povinná klientovi oznámiť.

 

 

Účelové pôžičky

 

Pri niektorých pôžičkách je potrebné dokladovať banke účel (bývanie, dovolenka, štúdium a iné). Účelové pôžičky sú zvyčajne výhodnejšie ako bezúčelové. Väčšina bánk však poskytuje len bezúčelové pôžičky. 
 

Pôžička je spotrebiteľský úver poskytovaný na základe zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v platnom znení.

 

Podľa čoho si vybrať banku pre čerpanie úveru:

- ceny úveru

rýchlosti poskytnutia prostriedkov

- dĺžky doby fixácie splátok

- poplatkov banky

- poistenia

- zliav, bonusov - napríklad za existujúce bankové produkty (bežný účet, sporiaci účet a podobne)

- požadovaných podkladov