PZP (povinné zmluvné poistenie)  AUTA ONLINE ZA PÁR MINÚT

 

Čo je PZP?  Ako ušetriť na PZP?

PZP čiže povinné zmluvné poistenie je povinným poistením auta, ako to vyplýva z názvu. Toto poistenie je  povinný uzavrieť a zaplatiť každý, na koho sa v zmysle príslušného zákona táto povinnosť vzťahuje.

Kto má povinnosť uzatvoriť a teda aj zaplatiť PZP?
 1.  pri slovenskom (tuzemskom)  motorovom vozidle má povinnosť uzatvoriť PZP občan, ktorý je zapísaný v dokladoch vozidla ako jeho držiteľ, resp. ako osoba, na ktorú bola držba vozidla prevedená;
 2.   v ostatných prípadoch má túto povinnosť vlastník motorového vozidla, prípadne jeho prevádzkovateľ;
 3.   v prípade, že na motorové vozidlo bola uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (leasing), povinnosť uzatvoriť PZP má nájomca (pozor, nie vlastník) vozidla
 4.   ak ide o vozidlo z iného štátu, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má vodič tohto vozidla.
Aké následky prináša nesplnenie si povinnosti uzatvoriť PZP?

Obvodné úrady pokutujú nesplnenie tejto povinnosti  uzatvoriť PZP sankciou v sume  do 3 320 EUR. Ten , na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť PZP, musí uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Škody spôsobené na majetku a zdraví spôsobené  motorovými vozidlami pri nehodách predstavujú každý rok milióny EUR. Vymôcť takéto škody jednotlivo od vinníkov dopravných by bolo na jednej strane nereálne až nemožné.

Ako nájsť najvýhodnejšie PZP? V dnešnej „webovej“ dobe určite online, teda na webe.  Prečo?

1.        Kvôli cene najvýhodnejšiu cenu zistíte porovnaním cenovej ponuky PZP viacerých poisťovní  hneď, bez obiehania kamenných pobočiek jednotlivých poisťovní či študovania ich firemných web stránok

2.        Kvôli času – získate úsporu času a prehľad „kde, za koľko, aké má dané PZP poistné krytie“

3.        Kvôli jednoduchosti – pohodlne z domu či z práce, odkiaľkoľvek,  kde máte možnosť pripojenia na internet získate za pár klikov poistnú zmluvu PZP, splníte si svoju zákonnú povinnosť a ešte ušetríte nemálo peňazí

 
Ako uzatvoriť najvýhodnejšie PZP online ?

1. Pripravte si veľký technický preukaz Vášho auta

2. Kliknite na text PZP (povinné zmluvné poistenie) auta online za pár minút

3. Zadajte požadované údaje

4. Vyberte si najvýhodnejšie PZP z ponuky jednotlivých poisťovní

5. Potvrďte svoj výber "poistenie online" a dokončite zmluvu

6. Vytlačte zmluvu a bielu kartu k PZP zo svojej emailovej schránky

7. Uhraďte sumu uvedenú v zmluve PZP v lehote splatnosti                  

8. HOTOVO. Prajeme Vám veľa šťastných kilometrov bez nehody J

 

Biela karta – na Slovensku

Biela karta je doklad o uzatvorení PZP, ktorý je platný v rámci Slovenskej republiky. Dokazuje, že držiteľ alebo poistník má uzatvorené PZP. V rámci Slovenska bielou kartou  poistník dokazuje existenciu PZP zároveň túto kartu predkladá pri kontrole príslušným orgánom alebo pri dopravnej nehode účastníkom. Bielu kartu získava poistník uzatvorením PZP so zmluvou.

Zelená karta – v zahraničí

Zelená karta je medzinárodným dokladom o uzatvorení  PZP poistníkom vo svojej krajine. Zároveň je toto PZP platné aj v iných európskych krajinách. Ak sa daná krajina, kam vodič cestuje, nenachádza v zozname  systému zelených kariet, je potrebné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie. Zelenú kartu získava poistník spolu so zmluvou PZP.

12 poisťovní na Slovensku,  u ktorých môžete uzatvoriť PZP
 •   Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
 •   ASTRA poisťovňa, a.s.
 •   AXA pojišťovna, a.s.
 •   ČSOB poisťovňa a.s.
 •   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
 •   Generali Poisťovňa, a.s. – odštepný závod Genertel
 •   Groupama poisťovňa, a.s.
 •   Komunálna poisťovňa, a.s.
 •   Kooperativa poisťovňa, a.s.
 •   Union poisťovňa, a.s.
 •   UNIQA poisťovňa, a.s.
 •   Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Prečo existujú rozdiely v cenách PZP?

Poisťovne sú komerčné firmy, podnikateľské subjekty. Pri stanovovaní cien PZP rozdeľujú vozidlá a osoby do rôznych kategórií – územných (cena je napríklad závislá od PSČ), vekových (niektoré uprednostňujú skúsenejších, starších vodičov), atď.

 

Poistenie ONLINE - kliknite TU

KASKO - havarijné poistenie, Poistenie nehnuteľnosti, Cestovné poistenie, Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania, Poistenie právnej ochrany