Cestovné poistenie               

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí kryje všetky výdavky spojené so zdravotným ošetrením poskytnutým v cudzine

Základné informácie o komerčnom cestovnom poistení:

  •  je ho možné využiť vo všetkých, aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, má územnú platnosť dohodnutú v poistnej  zmluve, väčšinou územie Európy, svet bez USA, alebo celého sveta 
  •  kryje náklady na liečenie do limitu, stanoveného v poistnej zmluve alebo môže byť bez limitu
  •  podľa konkrétnych poistných podmienok väčšinou kryje aj spoluúčasť u lekára alebo v nemocnici 
  •  v prípade komerčného poistenia liečebných nákladov je repatriácia, teda náklady na prevoz chorého do vlasti normálnou  súčasťou poistného krytia 
  •  asistenčná služba s profesionálnou 24-hodinovou telefonickou pomocou súčasťou komerčného zdravotného poistenia
  • cestovné poistenie si klient platí jednorázovo vo výške podľa poistnej zmluvy 
  • poistenie liečebných nákladov je možné doplniť o celý rad pripoistení

Počas celého pobytu v zahraničí treba mať pri sebe asistenčnú kartu cestovného poistenia. Je na nej kontaktné telefónne číslo a číslo zmluvy, na základe ktorých vybavíte prípadnú poistnú udalosť. Asistenčnú kartu si môžete odfotiť do mobilu, aby ste ju mali k dispozícii aj v prípade, že ju zabudnete z akýchkoľvek dôvodov.
 

Liečebné náklady v zahraničí, najmä vo vyspelých krajinách západnej Európy, USA, Kanady, Austrálie, Ázie, atď.  sú obvykle vyššie ako u nás. Preto je dôležité rozhodnúť sa správne pri výbere limitov poistného krytia.

 

   0944 615 071   cestovné poistenie aj online TU