Zlatá minca 2013

24.11.2013 17:13

Za rok 2013 získali v odbornom hodnotení finančných produktov poisťovní pôsobiacich na Slovensku:

V kategórii INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE - 2. miesto AXA - KUMULATIV LIFE

V kategórii RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE     - 2. miesto AXA - ACTIVE LIFE