Zmena technickej úrokovej miery

21.11.2013 20:43
 
Od 1. 1. 2014 sa technická úroková miera zníži z 2,5 % na 1,9 % p. a., na základe opatrenia
Národnej banky Slovenska, čo ovplyvní výšku rizikového poistného za poistenia a pripoistenia
pre prípad chorôb. Čo to znamená v praxi? Zjednodušene povedané - poistenie od nového roka bude drahšie.
 
Pre ľahšiu predstavu uvedieme príklad:
30 ročný pán Nový uzatvorí životné poistenie na dobu 30 rokov s poistnou sumou 30000 EUR v roku 2013. Týmto rozhodnutím
počas celej poistnej doby ušetrí na poistnom minimálne 2100 EUR. 30 ročný pán Starý uzatvorí životné poistenie na dobu 30 rokov
s poistnou sumou 30000 EUR v január 2014. Na poistnom počas celej poistnej doby zaplatí minimálne o 2100 EUR viac.
 
Existuje riešenie na úsporu na poistnom? Áno, jednoducho. Najlepšie riešenia sú vždy jednoduché. Ako teda?
 
■ Uzatvoriť zmluvu životného poistenia do 31. 12. 2013
■ Prikúpiť pripoistenia do už uzatvorenej zmluvy životného poistenia do 31. 12. 2013
Prečo?
■ Poistenie a pripoistenie pre prípad chorôb uzatvorených v roku 2013 sa nezvýši
ani po zmene technickej úrokovej miery, ktorá ovplyvňuje jeho výšku (okrem zmien
urobených po tomto dátume)
■ Získate kvalitnú a komplexnú poistnú ochranu pre seba, svoje dieťa alebo rodinu
 
Ktoré produkty vám ponúkajú túto príležitosť?
■ Rizikové životné poistenie Active Life
■ Investičné životné poistenie Kumulativ Life
■ Investičné životné poistenie Comfort Plus
■ Detské investičné životné poistenie Lienka