Úraz nepošle sms vopred. Stane sa, keď to najmenej čakáme.

03.08.2014 20:59

Prišla celkom nenápadne, skromne, nepútala na seba pozornosť. Útle, blonďavé, mladé žieňa. Ruku mala omotanú obväzom sčasti schovanú pod rukávom trička, dlhé nohavice. Sadla si oproti a pokojným hlasom sa spýtala, či jej môžem pozrieť zmluvu životného poistenia, ktorú si pred časom uzatvorila. Doma ju niekde má, ale žiaĺ, nevie kde ju dala a nepamätá si, čo v tej zmluve vlastne je. Prešla som si jej zmluvu, mala ju nastavenú veľmi dobre. Denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu, denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu a ďalšie pripoistenia. Dôležité v tej chvíli boli pre ňu prvé dve spomenuté pripoistenia. V poistnej zmluve mala dojednané denné odškodné pre pobyt v nemocnici následkom úrazu aj pre denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu 10 €, spolu teda 20 € na deň. Odľahlo jej. Vedela, že si poistku platí, nevedela, či jej pomôže v situácii, ktorá sa jej stala. Rozhovorila sa. Stal sa jej úraz, ktorý ako sama povedala, neposlal vopred sms. Jednoducho sa stal vtedy, keď s ním rátala najmenej. Rozlietaná, rozbehaná, vedomá si tisícich povinností a zrazu bum! Úraz, nepríjemný pád. Doráňala si ruku, obe nohy, skončila v nemocnici, kde ju dávali dohromady 10 dní. Preto mala aj v 35 stupňových letných horúčavách dlhé nohavice. Nechcela na seba upozorňovať, na vrstvy obväzov na nohách. Veselé a milé dievča, so širokým úsmevom, statočne znášajúce bolesť. Úraz ju na nejaký čas úplne vyradil z práce. Neviem, ako dlho sa bude liečiť, rany boli ešte čerstvé, čaká ju niekoľko preväzov, možno ďalších vyšetrení. Za 10 dní, ktoré strávila v nemocnici, jej poisťovňa vyplatí 100 € a za každý deň liečenia ďalších 10 € na deň. Ak to budú dva mesiace, tak dostane poistné plnenie vo výške ďalších 600 € (za 60 dní). Pri dlhšom liečení viac. Keď odišla, ešte chvíľu som o nej rozmýšľala. Koľko mladých, slobodných ľudí je presvedčených, že im sa určite nemôže nič stať? Úraz si nepýta povolenie, nenapíše sms, dokonca sa nepýta na vek. Môže sa stať naozaj každému z nás. Aj preto je dobré mať dobrú  poistku .