Starobný dôchodok - vieme o ňom všetko?

22.08.2014 19:31

Väčšina z nás sa zaiste chce dožiť starobného dôchodku v zdraví, psychickej aj fyzickej kondícii. Bez odkázanosti na našich najbližších, mať dostatok finančných prostriedkov na dôstojný život aj v časoch, kedy už nebudeme môcť vlastným usilím docieliť sebestačnosť. Ak sa nad budúcnosťou nezamyslíme v najlepších produktívnych rokoch, neskôr môže byť zároveň neskoro. Kedy je ešte skoro a kedy už príliš neskoro? Kedy je to vlastne tak akurát? Kým máme zdravie, silu a možnosti, práve vtedy sa vieme sami pripraviť aj na ďalšie roky spokojného a dôstojného života. Skúsme si každý za seba zrekapitulovať predchádzajúce roky a položme si zopár jednoduchých otázok. Aké príjmy som mal (a) doteraz? Nie "na ruku", ale na výplatnej páske či v svojom daňovom priznaní? Aké povinné odvody na starobné dôchodkové poistenie som si to vlastne platil (a)? Predstavme si, že náš starobný dôchodok nebude ani tretina z doterajšieho príjmu, do toho každoročná inflácia... vyžijeme z toho? Nájomné bude treba platiť aj potom, potraviny asi tiež nebudú zadarmo, na lieky radšej ani nemyslíme. Budeme aj potom v pohode? Budeme aj potom vo fyzickej kondícii? Alebo aspoň psychickej?  Tí šťastnejší, ktorí mali nadštandardné príjmy, budú mať neporovnateľne menej, ale stále dosť na to, aby mali viac ako drvivá väčšina ich rovesníkov. Optimisti, ktorí veria, že nejako vždy bolo aj bude a štát sa o nich postará, tým asi tiež budúcnosť vrásky nerobí. Pre ostatných máme staré ale univerzálne platné pravidlo - čo pre seba môžeš urobiť sám, to pre Teba nikto neurobí lepšie. Jednou z možností je šanca zabezpečiť si VLASTNÝ SÚKROMNÝ dôchodok, nezávislý od politických rozhodnutí našich vlád, ktoré sú a ešte prídu, kým sa dožijeme dôchodkového veku. Môžeme si uzavrieť rozumné životné poistenie so sporením na dôchodok s garantovaným výnosom, môžeme si uzatvoriť doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. 3. pilier, kde si sporíme sami alebo s príspevkom nášho zamestnávateľa na SVOJ VLASTNÝ starobný dôchodok a od roku 2014 dokonca úplne legálne získame daňovú úľavu. Možností je vždy viac, ako to už v živote býva. Aby ste sa nestratili v labyrinte možností a všakovakých informácií, ktorými ste každodenne konfrontovaní, poraďte sa.