Prečo sa mám poistiť, keď nemám rodinu?

24.08.2014 14:55

Uzatvoriť životné poistenie znamená chrániť seba, svojich blízkych, svoju rodinu. 

 

Kedy chránime seba?

- v prípade úrazu, práceneschopnosti v dôsledku choroby

- kritických chorôb

- trvalých následkov úrazu

- invalidity

 

Prečo? 

Príjem v prípade práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu klesá zhruba na polovicu. Výdavky na životné potreby - ubytovanie, strava, splátky pôžičiek, úverov, cestovné (do zdravotníckeho zariadenia, kúpeľov a pod.) sú často ešte vyššie ako pred vznikom týchto udalostí. Lieky, zdravotné pomôcky, v ťažších prípadoch opatrovateľská služba zvyšujú obvyklé náklady. Človek, ktorý žije sám a nemôže sa spoľahnúť na finančnú pomoc rodiny alebo priateľov si v prípade práve takýchto nečakaných udalostí uvedomí, že je nielen na radosti ale aj na starosti sám. Vtedy ocení svoje rozhodnutie uzatvoriť vhodné životné poistenie. Na takéto prípady slúži životná poistka pre ľudí, ktorí nemajú rodinu.