Od čoho závisí výška poskytnutej hypotéky

22.03.2015 16:30

Banka pri rozhodnutí o poskytnutí (schválení, či neschválení) hypotéky vychádza z:

  1. bonity klienta - čiže schopnosti klienta splácať hypotéku

  2. hodnoty založenej nehnuteľnosti 

  3. pomeru žiadanej hodnoty úveru k hodnote nehnuteľnosti (tzv. LTV, t.j. loan to value)

  4. účelu hypotéky, t.j. či je hypotéka účelová (nákup, rekonštrukcia, výstavba nehnuteľnosti) alebo ide o bezúčelovú hypotéku, kedy klient nepreukazuje na čo boli úverové prostriedky použité. V obidvoch prípadoch je každopádne úver zabezpečený (zaťažený) nehnuteľnosťou v prospech banky. V prípade nesplácania úveru podľa dohodnutých podmienok dochádza k uplatneniu záložného práva k predmetnej nehnuteľnosti bankou.