462 rokov spravodlivého dôchodku z dobrovoľných príspevkov do Sociálnej poisťovne

09.08.2014 00:00

 

Keď si chceme zvýšiť svoj starobný dôchodok, môžeme si dobrovoľne platiť do sociálnej poisťovne dobrovoľné dôchodkové poistenie. Minimálne je to suma 115,71 EUR mesačne. Menej platiť nie je možné. Ak sa rozhodneme takýmto spôsobom zvýšiť svoj starobný dôchodok, za 1 rok platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia zaplatíme 12x115,71, čiže 1388,52 EUR. Týmto si zvýšime svoj osobný mzdový bod o cca 0,5 a to v prepočte znamená asi 5 EUR na JEDEN mesiac vyšší dôchodok.

Čo by to znamenalo napríklad za 20 rokov?

20 rokov x 1388,52 = zaplatíme 27 770, 40 EUR

za 20 rokov poberania starobného dôchodku (ak sa dožijeme):

20 rokov x 12 mesiacov x 5 EUR =  dostaneme 1200 EUR

27 770,40 - 1200 = rozdiel  - 26 570, 40 EUR

Môžeme sa na to pozerať aj optimistickejšou optikou. Keď sme si už "predplatili" 

27 770,40 EUR, môžeme sa rozhodnúť užiť si ich všetky. Stačí málo. 

Žiť v dôchodku niečo viac ako 462 rokov ...