Hypotéka pre mladých od októbra dostupná pre viacerých

11.09.2015 09:44
Hypotéka pre mladých od októbra dostupná pre viacerých
 

Od októbra 2015 budú mať možnosť využiť štátny príspevok pre mladých klienti s príjmom do 1.140,10 €. Jedná sa o priemerný mesačný príjem dosiahnutý za rok 2014. Pri dvoch žiadateľoch je to 2.280,20 EUR. Príjem sa posudzuje spoločne, jeden zo žiadateľov môže mať teda príjem vyšší ako je 1.140,10 EUR. Spolu však nemôžu prekročiť hranicu 2.280,20 EUR. Do 30.9.2015 je maximum na 1 090,70 eura. Úrok na hypotéke sa vďaka štátnemu príspevku zníži o 3 %.

Podmienky získania dotácie k úrokovej sadzbe

- najviac zo sumy 50.000 € a  zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Potom sa časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou

- znížený úrok banka  1 % a štát  2%  poskytne počas prvých 5 rokov splácania a to najviac zo sumy 50.000 €

- do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú diéty, výživné alebo štipendium doktoranda

- vek žiadateľa/ľov od 13 do 35 rokov ku dňu žiadosti o hypotéku pre mladých

Banku si preklepnite, nemajú rovnaké podmienky

Spodná hranica hypotéky v Tatra banke je od 10.000 €, v Slovenskej sporiteľni od 7.000 €, ČSOB od 4.500 €, v UniCredit bank a Prima banke od 5.000 €, VÚB od 6.600 €.

Príklady benefitov (výhod) bánk

Slovenskej sporiteľni  s využitím programu "výhodný súčet" možno získať zľavu na úroku 0,70 %. Ďalšiu zľavu poskytuje sporiteľňa za posielanie výplaty minimálne 250 € na účet v SLSP. Sporiteľňa vybaví a zaplatií znalecký posudok a vklad záložného práva do katastra.

Vo VÚB je možné založenú nehnuteľnosť v prípade potreby vymeniť za inú.

V OTP Banka Slovensko je možnosť splácať hypotéku mimoriadnymi splátkami bez poplatku nielen počas prvých 5 rokov splatnosti.

Poplatky za poskytnutie hypotéky

ČSOB 0,80 % (minimálne 150 eur, maximálne 1 000 eur), Prima banka Slovensko  1 % z objemu úveru (minimálne 300 eur). Ak však má klient účet v Prima banke a úver z neho spláca hypotéku je poskytnutá bez poplatku. V Slovenskej sporiteľni minimálne 199 eur (maximálne zaplatíte 999 eur). V Tatra banke 0,80 % z výšky úveru, minimálne 250 eur, maximálne 950 eur.V UniCredit banke 0,90% z poskytnutého úveru (minimálne 200 eur). VÚB 0,80% z objemu úveru, maximálne 1 000 eur.

Zľavy z poplatku poskytuje Sberbank Slovensko. Základný poplatok je 0,80 % z výšky úveru (minimálne 165 eur). Sberbank odpočíta 15 % vtedy, ak si klient zriadi program Active so sporiacim účtom a trvalým príkazom vo výške najmenej 20 eur mesačne na sporiaci účet.Ďalšiu  zľavu 15 % získa klient, ak si zakladanú nehnuteľnosť poistí v poisťovni  Ergo a 15 %, ak výška úveru k hodnote zabezpečenia je najmenej 50 %. 

Aké doklady budete potrebovať

Zamestnanci - potvrdenie o príjme, za predchádzajúci rok Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

Živnostníci, SZČO - daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie a potvrdenie od daňového úradu, že žiadateľ o hypotéku nemá voči nemu dlh. 

Žiadateľ o hypotéku vo vlastnej banke,  kam mu prichádza výplata, obyčajne potvrdenie o príjme nemusí predkladať. 

Ďalšie doklady:  list vlastníctva, kópiu mapy katastra alebo geometrický plán ak stavba nebola zapísaná do katastra a znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť. Ak chce klient stavať alebo rekonštruovať, banky žiadajú stavebné povolenie, list vlastníctva k pozemku určenému na stavbu, kópiu z katastrálnej mapy alebo geometrický plán. Pri kúpe nehnuteľnosti je potrebný originál alebo overená kópia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Ďalšie podmienky banky -  zriadenie záložného práva k financovanej alebo rozostavanej nehnuteľnosti v prospech banky,  poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky. Dodatočným zabezpečením úveru môže byť spoludlžníctvo manžela či manželky alebo napríklad záložné právo na vklad na termínovanom účte, na cenné papiere.