Dôchodok "na úrovni" ... chudoby. VÁS SA TO (NAOZAJ) NETÝKA? Ak platíte odvody z 1500 € mesačne, NEČÍTAJTE TO ... v tom prípade sa Vás to naozaj netýka

08.05.2014 21:05

Necelých dvesto eur mesačne, čo je hranica životného minima, dostáva  takmer 100-tisíc penzistov. Podľa analýzy Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív chudoba hrozí čoraz viac ľuďom. Najmä živnostníkom, ktorí si platia odvody z minima, ale aj zamestnancom a budúcim penzistom, ktorí zarábajú menej ako 800 eur v hrubom.

Do skupiny chudobných penzistov pribúdajú v poslednom čase najmä živnostníci, ktorí platili nízke odvody. „Je to jeden z významných faktorov. Čím sú nižšie odvody do Sociálnej poisťovne, tým je nižšia suma budúceho dôchodku a, naopak, čím sú vyššie, tým je vyššia aj suma budúcej penzie,“ povedal riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Sumu dôchodku ale ovplyvňuje aj počet odpracovaných rokov, hrubý príjem a aktuálna dôchodková hodnota. Ak zamestnanec alebo živnostník dosahovali počas svojho aktívneho pracovného života nízke príjmy, potom aj suma vyplácaného dôchodku bude nízka.“

Zdroj: www.pravda.sk 7.5.2014