Chyby, ktorých sa často dopúšťajú hypotekárni klienti

22.03.2015 16:57

Hypotekárny úver rieši bytovú otázku. Je to zároveň záväzok pre žiadateľa/ľov na dlhé obdobie, obvykle desaťročia. Práve preto je dôležité dbať na predchádzanie častých chýb, ktorých sa opakovane klienti dopúšťajú. Ktoré to teda sú?

  1. Neznalosť výšky skutočných nákladov spojených s hypotékou - poplakty za poskytnutie úveru, poplatok za znalecký posudok, poplatky na katastri, platené úroky priamo závislé od dohodnutej úrokovej sadzby a dĺžky fixácie, poplatky za mimoriadne splátky úveru, poplatky za zmenu dohodnutých úverových podmienok, poplatky za poistenie úveru pre prípad neschopnosti splácať úver, poplatky za poistenie nehnuteľnosti (následná vinkulácia v prospech vybratej poisťovne - tento úkon nie je spoplatňovaný poisťovňou), poplatok za poskytnutie úveru, v niektorých prípadoch poplatky za vedenie bežného účtu zriadeného k úverovému účtu a pod.
  2. Nevhodný výber dĺžky obdobia fixácie. Tu platí, že pri dlhšej dobe fixácie banky poskytujú vyššiu úrokovú sadzbu.
  3. Nesprávny výber poistenia. Pri výbere najvhodnejšieho poistenia nehnuteľnosti nemá byť jediným kritériom cena poistenia (najnižšie poistenie neznamená automaticky navhodnejšie poistenie). Pri výbere poistenia je dôležitý výber prípadných poistných udalostí, kvôli ktorým sa poistenie uzatvára. Obzvlášť dôležitým je výber rizikového životného poistenia, aby v prípade tragickej udalosti neprišli ostatní členovia rodiny o strechu nad hlavou a navyše s dlhmi na krku.
  4. Neznalosť aktuálnej ponuky jednotlivých bánk a výber prvej možnosti. Prvá navštívená banka, ktorá je ochotná poskytnúť úver, nemusí klientovi poskytnúť najvýhodnejšie podmienky. Banky majú svoje úverové produkty nastavené individuálne v závislosti od viacerých faktorov (zamestnanec v pracovnom pomere versus živnostník či konateľ s.r.o., lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza - veľké mestá verzus malé mestá či vidiek, členovia vybraných profesných komôr napr. lekári, audítori, právnici, atď., úverová história klienta - platobná disciplína, bonita klienta, výška LTV a mnohé iné kritériá).
  5. Výber neprimerane dlhej doby splácania úveru v záujme dosiahnutia čo najnižších splátok a s tým spojené zbytočné predraženie úveru.
  6. Nedostatočná komunikácia s bankou v prípade nečakaných udalostí a s ňou spojené riziká mimoriadnych výdavkov, napr. nedodržanie termínu (nielen) splatnosti úverovej splátky z dôvodu straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, atď. 
  7. Podcenenie tvorby finančnej rezervy súčasne so splácaním hypotéky.