Bezplatne

09.11.2014 15:41

1. Audit - to znamená kontrolu a informácie o Vašich existujúcich zmluvách

2. Návrh riešenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek