Ako pomôže poistenie

22.08.2014 22:00

Život prináša veľa pokojných, príjemných, radostných dní, kedy by sme najradšej zastavili čas. Nejde to. Prichádzajú aj udalosti, ktoré razom zmenia všetko, na čo sme si zvykli. Zdravý, bohatý, úspešný alebo priemerný či chudobný človek - pred chorobou, úrazmi či smrťou sme si všetci rovní. Otázkou je čo by sa stalo, keby sme nečakane prišli o príjem v dôsledku choroby, úrazu ... Máme finančné rezervy na vykrytie bežných platieb, účtov, hypotéky, živobytia? Vážnejší úraz dokáže vyradiť z pracovného procesu aj na niekoľko mesiacov, niekedy natrvalo. Príjem padá prudko dole, schopnosť pracovať je dočasne alebo aj trvalo obmedzená. Kto alebo čo pomôže? V prípade dobrej poistky určite poistné plnenie. Výšku poistnej sumy si treba dobre zvážiť, aby v prípade nechcenej náhody skutočne splnila svoj účel a pomohla. Poistenie je rozumné riešenie pre zodpovedných.