6 rád ako sa stať rozumným pánom vlastných financií

21.06.2015 23:14

1. Míňajte menej ako zarobíte

Jednoduchý princíp. Napriek tomu ho dodržiava málo ľudí. Finančná naivita až negramotnosť vedie k rastu zadĺženosti jednotlivcov i celých rodín. Čo robiť? Stačí používať zdravý sedliacky rozum. Každý príjem treba rozdeliť na nutné výdavky (bývanie, strava, ošatenie, školné, doprava, splátky ...) a ostatné. Z ostatných aspoň 10%  odložiť na sporenie, čiže tvorbu finančnej rezervy, 10% na poistenie pre prípad nečakaných životných situácií (život, choroby, úrazy, majetok), 10% na investovanie a zvyšných 20 % na útratu pre radosť (výlet, dovolenka, nové šaty...)

2. Urobte si vlastný rozpočet

Je to jednoduché.  Napríklad mesačný rozpočet. Viete, aké očakávate príjmy, podľa nich si naplánujte výdavky.  Nezabúdajte na tvorbu finančnej rezervy. Príjmy obvykle nechodia každý deň, zato výdavky určite denne aj viackrát. Preto si výdavky zapisujte. Po mesiaci skontrolujte, ktoré výdavky ste prekročili, kde ste naopak ušetrili. Možno budete prekvapení, za ktoré položky ste zbytočne minuli peniaze. Ďalší mesiac budete míňať oveľa obozretnejšie. To Vám garantujem. Pár mesiacov poctivého finančného plánovania a sebakontroly Vám v konečnom dôsledku prinesie nielen úspory, ale aj radosť, že ste pre seba urobili dôležitý prvý krok k svojej finančnej spokojnosti.

3. Hľadajte úspory v zmluvách a faktúrachúverové, leasingové, poistné, za telefón, za elektrinu, za plyn ...

Preštudujte si všetky zmluvy a faktúry, ktoré platíte. Možno sú niektoré staré niekoľko rokov.

Napríklad úverové zmluvy. Kedy ste brali úver? Akú úrokovú sadzbu máte v zmluve? Porovnajte si aktuálne úrokové sadzby. Nie je na trhu banka, ktorá ponúka výhodnejšie podmienky?  Máte dokonca viac úverov? Koľko splátok mesačne platíte naraz? Viete koľko by ste mohli ušetriť, keby ste spojili viac úverov do jedného? Áno, aj to sa dá. Tzv. konsolidáciou úverov, čiže spojením viacerých do jedného môžete dokonca získať peniaze navyše a ešte aj ušetríte.

V prípade poistných zmlúv budete možno tiež prekvapení. Koľko rokov majú zmluvy? Kvôli čomu ste ich uzatvárali? Nezmenili sa výrazne Vaše podmienky? (práca, rodina, deti, byt, auto ...) Neplatíte za niečo, čo už nepotrebujete alebo naopak vôbec nemáte zabezpečenú rodinu či majetok? Často sa stáva, že klienti platia poistky napríklad za byty či domácnosti z rokov spred nežnej revolúcie, kedy boli úplne iné ceny. Neuvedomujú si, že v prípade poistnej udalosti by im takéto poistky boli dnes takmer nanič. Napriek tomu, že ich poctivo platia.

Faktúry za telefón, elektrinu, plyn - koľko rokov ste ich nečítali, len mechanicky uhradili? Overili ste si, či nie je na trhu lacnejší mobilný operátor, alebo dodávateľ energií?

4. Žite život v radosti,  nezabúdajte pritom na zabezpečenie seba a svojej rodiny

Nezabúdajte na ochranu seba, svojich blízkych a svojho majetku. Kým máme prácu, príjem, sme zdraví, nemyslime na to, čo sa môže stať. Kiežby sa nikdy nestalo nič nečakané.Život ale prináša rôzne situácie, denne to vidíme v správach, čítame v tlači, na internete. Stratu zdravia, či nebodaj života, nemôžu peniaze nahradiť. Slúžia na zmiernenie následkov a riešenie nových situácií. Platiť nájom, stravu, účty, splátky, školné ... treba naďalej.

5. Peniaze nedržte doma vo vankúši

Peniaze sú obeživo, nie tapeta na stene. Kým sa točia, majú potenciál priniesť úžitok, úrok, výnos, nadhodnotu.

Doma nie sú v bezpečí pred zlodejmi, dokonca ani pred Vami. Stačí najmenšie pokušenie a už sa rozkotúľajú.  Radšej si pozrite, ktorá banka ponúka aké podmienky.  Prvá nemusí byť najlepšia, overte si určite viaceré. Niektoré ponúkajú zaujímavý výnos pri pravidelnom sporení popri bežnom účte, iná vedie Váš účet bez poplatkov, v ďalšej môžete získať iné benefity (nižší úrok pri prípadnom úvere a podobne).

6. Pýtajte sa osobne (v bankách, poisťovniach) alebo sa poraďte s finančným poradcom

Opýtať sa oplatí, človek tým nič nestratí. Môžete iba získať – nové informácie, úsporu Vašich peňazí, výhodnejší úrok, poistnú ochranu, ktorú potrebujete a možno aj viac. Dobrý pocit, že ste rozumným pánom svojich financií.