Kedy sa poistíte najlepšie?

01.12.2013 21:39

Životné poistenie nás má chrániť a pomôcť v nečakaných životných situáciách v budúcnosti. Ak má  splniť svoj účel, musíme si sami zodpovedať na niekoľko jednoduchých otázok:

čo by sa stalo s mojou rodinou, keby:

1. som sa stal dlhodobo práceneschopným? O koľko by klesli moje príjmy? Zhruba o polovicu. Mám vytvorenú finančnú rezervu pre tento prípad? Na aký dlhý čas? Bude moja rodina fungovať aj potom bez nutnosti drasticky obmedziť výdaje? Splatíme aj v takom prípade naše bežné výdavky na stravu, ubytovanie, cestovné, splátky hypotéky, úvery, leasing, obedy deťom, družinu, školské pomôcky, krúžky, telefón, internet, oblečenie, hygienické potreby ...

2. som utrpel (a) úraz s trvalými následkami?  Čo všetko by som mohol potrebovať a dnes na to nemusím vôbec myslieť, lebo som zdravý. O koľko by asi stúpli náklady na zdravotnú starostlivosť a o koľko by klesli moje príjmy? Z čoho by som zaplatil to, čo platím dnes? Kto by mi pomohol? Kamaráti? Známi? Súrodenci? Kto a za koľko?

3. som sa stal  invalidným?  Aký pokles vo finančnom vyjadrení by to bol pre mňa a pre moju rodinu? Ako by sme to ustáli? Čo by sme museli škrtnúť zo svojich výdavkov, čo by nám potom zostalo? Som na to pripravený? Mám "plán B"? 

4. došlo k tomu najhoršiemu? Kto by sa postaral o moju rodinu? O koľko peňazí by klesol príjem mojej rodiny? Na polovicu? Na tretinu? Z čoho by potom zaplatili to, čo dnes platíme?

Čo môžem preto urobiť, aby som bol pripravený? Uzatvoriť životné poistenie, natíska sa odpoveď. Áno, ale to nie je celkom presné. Ak som zodpovedný, dám si záležať na tom, aby som uzatvoril predovšetkým DOBRÚ ŽIVOTNÚ POISTKU, ktorá má pokryť presne moje potreby a ochrániť moju rodinu. Poistku neuzatváram podľa toho, akú má môj sused či najlepší kamarát. On má svoje potreby, svoje výdavky, svoje možnosti. 

Najlepším riešením je nájsť si čas a obrátiť sa na poradcu pre poistenie. Pomôže Vám vyhodnotiť Vaše očakávania aj možnosti, ktoré životné poistenia ponúkajú. V neposlednom rade ušetríte práve čas ale aj peniaze vhodným výberom poistnej ochrany pre Vás. 

Ak ste sa už rozhodli uzatvoriť zmluvu o životnom poistení a pristúpili ste k jej samotnému podpisu, nepodceňte jeden z posledných krokov. Prečítajte si zmluvu, pozorne skontrolujte všetky údaje, ktoré v nej o sebe ale aj oprávnených osobách (ak ich určujete v zmluve) uvádzate. Dôležité sú jednotlivé zložky, z ktorých sa Vaša životná poistka skladá. Máte na nej všetky pripoistenia? Viete, na aké poistné plnenie budete mať nárok, v prípade keď ...? Rozumiete všetkému?  Nie? Tak sa pýtajte svojho poradcu pre poistenie, prekonzultujte prípadné nejasnosti, nepovažujte to za zbytočné zdržiavanie. Naopak, Vy ju budete platiť, Vám má slúžiť. Máte nárok sa pýtať a dozvedieť sa, čo Vás zaujíma. Súčasťou zmluvy sú poistné podmienky, venujte im svoju pozornosť. Cieľom uzatvorenia životnej poistky nie je podpísať čokoľvek a byť neskôr zaskočený. Naopak. Má poslúžiť v prípade, keď nás zaskočia nečakané životné udalosti. Vtedy nás má chrániť a pomôcť. Záleží nielen na poradcovi pre poistenie, ale predovšetkým na Vás. Poradca Vám poradí, ak sa budete pýtať. Poradiť sa oplatí, človek tým nič nestratí.