Archív článkov

Stačí nás kontaktovať

09.11.2014 10:00
- telefonicky - emailom - písomne - osobne

Základné informácie o hypotekárnych úveroch

16.10.2014 22:01
Čo je vlastne hypotekárny úver?Hypotekárny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti 4-30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR. Tento úver poskytujú banky fyzickým osobám na nákup výstavbu a zmeny dokončených stavieb a ich údržbu.Financované nehnuteľnosti sa musia...

Hypotekárne úvery - základné informácie

16.10.2014 21:45
Čo je vlastne hypotekárny úver? Hypotekárny úver je dlhodobý úver so splatnosťou 4-30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR. Tento úver poskytujú banky fyzickým osobám na nákup výstavbu a zmeny dokončených stavieb a ich údržbu. Financované nehnuteľnosti sa musia...

Finančné rezervy slovenských rodín sú nízke

08.09.2014 21:02
  Slováci sú finančne podvyživení. Nedostatočná finančná rezerva, vysoká bežná spotreba, žiadne alebo minimálne dlhodobé aktíva a neúmerne vysoké úvery sú ukazovatele vypovedajúce o finančnej kondícii. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Partners uskutočneného v spolupráci...

Prečo sa mám poistiť, keď nemám rodinu?

24.08.2014 14:55
Uzatvoriť životné poistenie znamená chrániť seba, svojich blízkych, svoju rodinu.    Kedy chránime seba? - v prípade úrazu, práceneschopnosti v dôsledku choroby - kritických chorôb - trvalých následkov úrazu - invalidity   Prečo?  Príjem v prípade práceneschopnosti z dôvodu...

Koľko stojí poistka?

24.08.2014 14:54
Výška platby za poistku závisí od vstupného veku, rizikovej skupiny, druhu poistného krytia. Čím nižší vstupný vek, tým je poistné krytie lacnejšie. S vekom sa zvyšuje riziko úrazov, chorôb aj smrti, preto je cena za poistenie adekvátne vyššia. Pri výpočte sumy za krytie rizika je dôležitá samotná...

Koľko stojí poistné riziko? Úraz, choroba, smrť ...

24.08.2014 14:41
Výška platby za poistku závisí od vstupného veku, rizikovej skupiny, druhu poistného krytia. Čím nižší vstupný vek, tým je poistné krytie lacnejšie. S vekom sa zvyšuje riziko úrazov, chorôb aj smrti, preto je cena za poistenie adekvátne vyššia. Pri výpočte sumy za krytie rizika je dôležitá samotná...

Kto a kedy môže vstúpiť do 2. piliera?

24.08.2014 14:08
Osoby, ktoré boli aspoň raz dôchodkovo poistené (čiže boli aspoň raz zamestnaní alebo im vznikla povinnosť povinných odvodov zo samostatnej zárobkovej činnosti), sa môžu rozhodnúť pre vstup do II. piliera do dovŕšenia veku 35 rokov. Po vstupe do II. piliera už z neho...

Rozdiely medzi štátnym a zmiešaným starobným dôchodkom v kocke

24.08.2014 13:23
  osoby, ktoré sú v I. pilieri, sú osoby dôchodkovo poistené a sú poistencami, osoby, ktoré sú v II. pilieri, sú sporiteľmi, v I. pilieri možno byť bez tohto, aby bola daná osoba aj v II. pilieri (poistenec nemusí byť sporiteľom), ale v II. pilieri nikto nemôže byť...

Ako pomôže poistenie

22.08.2014 22:00
Život prináša veľa pokojných, príjemných, radostných dní, kedy by sme najradšej zastavili čas. Nejde to. Prichádzajú aj udalosti, ktoré razom zmenia všetko, na čo sme si zvykli. Zdravý, bohatý, úspešný alebo priemerný či chudobný človek - pred chorobou, úrazmi či smrťou sme si všetci rovní. Otázkou...
Záznamy: 21 - 30 zo 48
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>