Archív článkov

Ako dosiahnuť finančnú prosperitu?

15.06.2015 10:00
    Pracujete preto, aby ste zarobili. Míňate na to svoje úsilie a čas. Čas, ktorý je Vaším životom. Nikto a nič Vám nevráti prežité minúty, hodiny, dni… Rodina je malý podnik, to vie asi každý z nás. A nijaký podnik nemôže prosperovať, ak v ňom vládne chaos a neporiadok. To platí aj pre...

Chyby, ktorých sa často dopúšťajú hypotekárni klienti

22.03.2015 16:57
Hypotekárny úver rieši bytovú otázku. Je to zároveň záväzok pre žiadateľa/ľov na dlhé obdobie, obvykle desaťročia. Práve preto je dôležité dbať na predchádzanie častých chýb, ktorých sa opakovane klienti dopúšťajú. Ktoré to teda sú? Neznalosť výšky skutočných nákladov spojených s hypotékou -...

Od čoho závisí výška poskytnutej hypotéky

22.03.2015 16:30
Banka pri rozhodnutí o poskytnutí (schválení, či neschválení) hypotéky vychádza z: bonity klienta - čiže schopnosti klienta splácať hypotéku hodnoty založenej nehnuteľnosti  pomeru žiadanej hodnoty úveru k hodnote nehnuteľnosti (tzv. LTV, t.j. loan to value) účelu hypotéky,...

Poplatky v 2. pilieri

17.02.2015 13:59
Dôchodková správcovská spoločnosť si účtuje poplatky za: správu dôchodkového fondu, vedenie osobného dôchodkového účtu, zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Po 1.4.2012 sa zmenila výška aj podmienky poplatkov, vo všetkých prípadoch v prospech sporiteľa. Výška...

Priemerný osobný mzdový bod alebo čím viac platíš, tým si solidárnejší (a sám menej dostaneš)

17.02.2015 13:34
Priemerný osobný mzdový bod (§ 3 ods. 1 až 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) Spolu s obdobím dôchodkového poistenia a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových...

Minimálny dôchodok od 1. júla 2015

30.01.2015 09:30
Vláda chystá „minimálny dôchodok“. V skutočnosti je to dočasný doplatok Od júla by najnižší dôchodok mal byť 269,50 eura. Počíta s tým zákon o minimálnom dôchodku, ktorý dalo ministerstvo práce do pripomienkového konania. Základnými podmienkami na jeho priznanie má byť tridsať rokov dôchodkového...

Pasívny sporiteľ prichádza o zaujímavé výnosy v 2. pilieri

03.01.2015 14:26
Ako získať na vyššiu penziu z 2. piliera?Treba sa o svoje dôchodkové sporenie predovšetkým zaujímať. Kto ostáva pasívny, prichádza o nemalé výnosy.

Súkromný dôchodok z 2. piliera pre a proti

19.12.2014 11:06
Výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera Váš dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov, mzdy počas vášho celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky (ktorý sa nedá vopred zaručiť). Dôchodok z 1. piliera sa dá ľahšie predvídať ako dôchodok z 2. piliera,...

Životné poistenie - poistná ochrana pre prípad nečakaných udalostí

11.11.2014 16:36
Kedy a prečo potrebujeme životné poistenie?   1. Pre vytvorenie finančnej rezervy pre rôzne životné udalosti: - štart detí do života (narodenie, začiatok školy, študijné výdavky, ukončenie štúdia - maturita, promócie, veno ...) - splnenie cestovateľského sna, cesta okolo Európy,...

Bezplatne

09.11.2014 15:41
1. Audit - to znamená kontrolu a informácie o Vašich existujúcich zmluvách 2. Návrh riešenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek
Záznamy: 11 - 20 zo 48
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>